Ma-Fra Flash Spray 400ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,17 € z DDV

Nov izdelek

Suha pena sedeže in tepihe

Več informacij

Flash je unikaten proizvod, ki ga pri svojem delu uporabljajo tudi profesionalci zaradi svoje učinkovite suhe pene. Skrbno izbrane aktivne sestavine hitro in učinkovito odstranjujejo najbolj trdovratno umazanijo brez da bi močili tkanino. Primerno je za vse vrste tekstilnih površin, usnja, alcantare,...Nevtralizira slabe vonjave, ki jih povzročajo tobak, živali, hrana,... Učinek čiščenja še dodatno izboljša na sprej integrirana ščetka, ki še dodatno poveča učinek čiščenja. 

Navodila za uporabo:
Sredstvo nanesite na umazano površino z razdalje 20 cm.Počakamo nekaj minut, skrtačimo z na sprej priloženo ščetko. Na koncu lahko zbrišemo z suho krpo.   

Varnostni napotki:
Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.  

Povezani izdelki