Chemical Guys Bare Bones 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


14,95 € z DDV

Nov izdelek

Zaščitni premaz za plastične koloteke

Category: Nega plastike.
Tag:

Več informacij

Čiščenje in zaščita podvozja je v detailingu enako pomemben element kot čiščenje in zaščita lakiranih površin. Bare Bones je idealna rešitev za zaščito, potemnitev in sijaj vseh plastičnih kolotekov, odbijačev, vzmeti, in ostalih plastičnih površin. Lahko pa ga uporabite tudi za zaščito platišč in zunanjih plastičnih površin. Zagotavlja odlično zaščito pred vremenskimi vplivi. Površine zaščitene z Bare Bones-om ponovno izgledajo kot nove. Sredstvo ne le da doda sijaj, temveč ustvari na površini zaščitni sloj, ki odbija umazanijo in omogoča lažje čiščenje.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresite. Površino pred nanosom dobro operite in posušite. Sredstvo napršite po celotni površini in pustite delovati eno uro. Nato z čisto mikro krpo odstranite ostanek sredstva.

Varnostni napotki:
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje Dišava. Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


Povezani izdelki