Americol Carshampoo

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 8 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 8 točke ki se lahko spremenijo v popust 1,60 €.


5,95 € z DDV

Nov izdelek

Šampon za ročno pranje vozil

Tag:

Več informacij

Visoko koncentriran biološko razgradljiv sintetični šampon. Varno ga uporabljamo na kovini, sintetičnih materialih, aluminiju, barvanih površinah in gumi. Sredstvo ustvarja visoki sijaj in zaščito na površinah vozil. Enostavno in hitro odstranjuje umazanijo in insekte z vozil. Ne odstranjuje voskov in ostalih zaščit na vozilu. Na voljo v 1L, 5L, 10L in 20L pakiranju.

Navodila za uporabo:
Sredstvo redčimo z vodo. Priporočeno razmerje mešanja je za ročno nanašanje 1-2% (1:100-1:50) in 2-3%
(1:50-1:33) za uporabo v avtomatskih avtopralnicah. Površino speremo z vodnim curkom in odstranimo grobo umazanijo. Sredstvo pustimo delovati nekaj minut. Speremo z vodo. Učinek je boljši, če uporabljamo vročo vodo. Na površino nanašamo s spužvami ali krtačami. Pri delu moramo biti pazljivi, da je površina gobe ali krtače za nanos stalno čista.

Varnostni napotki:
Pred uporabo dobro preberite navodila in etiketo na plastenki. Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode.


Povezani izdelki