Sam's Shampoo 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,95 € z DDV

641-123060

Nov izdelek

pH nevtralen šampon za ročno pranje vozil

Tag:

Več informacij

pH nevtralen šampon za varno pranje vozil. Je prijetnega vonja po žvečilnem gumiju, ne vsebuje nikakršnih povečevalcev sijaja, voskov ali ostalih dodatkov, kateri bi lahko vplivali na predhodno nanešen zaščitni premaz. Ustvarja bogato peno, kar zagotavlja varno pranje brez nepotrebnih prask. Je zelo enostaven za spiranje.

Navodila za uporabo:
Šampon vedno uporabljajte v senci na ohlajenem vozilu. Priporočamo pranje po metodi dveh veder, s tem bistveno zmanjšate možnost nastanka prask na vozilu. V 20L dodajte manjšo količino šampona (po občutku) ter z visokotlačnim čistilcem ustvarite bogato peno. Vozilo operite od strehe navzdol. Šampon se na vozilu ne sme zasušiti. Vozilo nato sperite in obrišite do suhega z namensko mikro krpo.

Varnostni napotki:
Nevarno:  H315 – Povzroča draženje kože.  H318 – Povzroča hude poškodbe oči. P102 – Hraniti zunaj dosega otrok. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Povezani izdelki