CarPro HydrOFoam 500ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


25,00 € z DDV

Nov izdelek

Šampon z dodano SiO2 zaščito

Tag:

Več informacij

CarPro predstavlja neverjetno enostaven, efektiven in revolucionaren šampon, z dodano SiO2 zaščito, HydrOFoam. HydrOFoam je pH nevtralen šampon, ki nežno dviguje in odstranjuje umazanijo z vseh površin vozila, obenem pa deluje tudi kot lubrikant, kateri preprečuje nastanek prask med pranjem. Kot že poznana wipe-less zaščita CarPro HydrO2 je tudi HydrOFoam zasnovan na osnovi hidrofiličnih steklenih vlaken in fluoropolimerov, katere lahko nanašate na vse zunanje površine vozila kot so lak, stekla, plastike, platišča, pnevmatike, zavorne čeljusti,... Šampon ustvarja bogato peno, katera dviguje umazanijo in jo varno odstranjuje. Dodana zaščita omogoča odtekanje vode in s tem bistveno olajša končno sušenje vozila. Vozilo po pranju dobi visok sijaj ter zaščito, ki je enostavna za vzdrževanje. Po pranju na vozilu ostane zaščitni sloj, ki ščiti vozilo pred skoraj vsemi kislinami, alkalnimi sredstvi, topili in UV žarki. Z uporabo zaščitnega šampona CarPro HydrOFoam je pranje vozila enostavnejše in bistveno hitreje.

Prednosti:
- Šampon in wipe-less zaščita CarPro HydrO2 v enem
- pH nevtralen, ne vpliva na predhodno nanešene zaščite
- Nežno odstranjuje umazanijo
- Povečuje sijaj in globino barve, lak pa postane popolnoma gladek
- Zelo enostaven za uporabo
- Primeren za uporabo na vseh površinah
- Odbija vodo in umazanijo s površine
- Zaščita ne potrebuje sušenja
- Manj brisanja, manjša možnost nastanka prask in ostalih poškodb laka
- UV zaščita
- Odporen na skoraj vse kisline, alkalna sredstva in topila
- Obstojnost zaščite in sijaja 3 mesece ali več (ob idealnih pogojih)

Navodila za uporabo:
HydrOFoam-a nikoli ne nanašajte na soncu ali na vroče površine! V nasprotnem primeru lahko nastanejo sledi, katere odstranite s težavo! Vozilo dobro sperite, da ostranite vse večje delce umazanije. Zredčite HydrOFoam z vodo v razmerju 1:9. Šampon lahko nanašate s pomočjo foam lanca (nastavka za peno) ali ročno. Vozilo operite s pomočjo kvalitetne gobe ali rokavice, od strehe navzdol (priporočamo uporabo CarPro Wool Wash Mitt merino rokavice). Vozilo dobro sperite z visokotlačnim čistilcem, da odstranite vse ostanke šampona in umazanije. Po končanem izpiranju, vozilo sperite (od strehe navzdol) z vrtno cevjo, da odstranite večino vode s površine. Vozilo do konca posušite z kvalitetno mikro krpo ali izpihajte z zrakom.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Natrijev lauril etoksi sulfat; Stoddard topilo,Nafta z nizkim vreliščem – neopredeljeno
Nevarno: H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H400 Zelo strupeno za vodne organizme.H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P314 – Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.