K2 Apc 1000ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,95 € z DDV

Nov izdelek

Večnamensko čistilno sredstvo 

Več informacij

Super močno koncentrirano večnamensko sredstvo za čiščenje notranjosti in zunanjosti vozil, delavnic ali doma. Primeren je za čiščenje plastičnih in kovinskih delov, gume, armaturnih plošč, tekstila, lakiranih površin, platišč, tekstila in še in še. Primeren tudi za čiščenje usnja in avtomobilskih stropov. Odličen je tudi za čiščenje površin iz nerjavnega jekla. Uporabljate ga lahko tudi v kombinaciji z avto šamponom in mu tako še povečate moč čiščenja. Je visoko koncentriran in biološko razgradljiv. Zelo primeren tudi za uporabo v Tornador pištolah. 

Navodila za uporabo:
Sredstvo zredčite z vodo v razmerju minimalno 1:10 in maksimalno 1:80. Napršite na površino, ki jo želite očistiti, počakajte par minut sperite. Za čiščenje tekstila ali ostalih umazanih površin si lahko pomagate s ščetko. Uporaba tople vode znatno pospeši proces čiščenja. Na koncu prebrišemo z čisto mikro krpo.

Varnostni napotki:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, < 5% amfoterne površinsko aktivne snovi, < 5% anionske površinske aktivne snovi; parfumi; konzervansi.


Povezani izdelki