Znižana cena!
Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil 1L

Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil 1L

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek ker že ima popust


8,25 € z DDV

-25%

11,00 € z DDV

SG10.121

Nov izdelek

Predpranje na osnovi citrusov

Category: Močna sredstva.
Tag:

Več informacij

Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil je močnejše predpranje na osnovi citrusov. Hitro in enostavno razgradi trdovratnejšo umazanijo na spodnjih delih vozila, platiščih, vratnih tečajih in ostalih površinah, katere so bolj na udaru umazanije. Sredstvo enostavno napršite na vozilo počakate par minut in sperete z vodo. Tak postopek bistveno zmanjša možnost nastanka prask pri kasnejšem pranju vozila s šamponom. Sredstvo je koncentrirano in ga je pred uporabo potrebno redčiti z vodo.

Navodila za uporabo:
Sredstva nikoli ne nanašajte na vroče vozilo ter ga vedno nanašajte v senci. Sredstvo zredčite v razmerju 1:10 ter nanesite na površino. Pustite delovati cca. 5 minut ter nato vozilo sperite z visokotlačnim čistilcem. Vozilo nato operite še s šamponom po dvovedernem sistemu.

Varnostni napotki:
Nevarno: H314 – Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331 – PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P303 + P361 + P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P405 – Hraniti zaklenjeno.

Povezani izdelki