Chemical Guys Tire Kicker 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


14,95 € z DDV

TVD11316

Nov izdelek

Visoko svetleč premaz za pnevmatike

Category: Nega plastike.
Tag:

Več informacij

Tire Kicker je ekstra svetleč premaz za pnevmatike, plastične in vinilne površine. Zasnovan je na vodni osnovi ter vsebuje dodane povečevalce sijaja in UV blokerje, kateri preprečujejo bledenje površine. Primeren je za vse ljubitelje visokega sijaja. Površina po nanosu ponovno postane črna in bleščeča. Ne masti površine, se hitro vpije, zato je površina popolnoma suha na otip. Primeren je tudi za notranjo uporabo, kjer se zahteva visok sijaj površine.

Navodila za uporabo:
Površino pred nanosom dobro očistite in razmastite. Nanašajte le na popolnoma suho površino. Plastenko dobro pretresite. Sredstvo napršite na penast aplikator ali krtačko dobro vtrite v ustrezno površino. Odvečno sredstvo obrišite z mikro krpo. Sredstvo je popolnoma varno za uporabo na vseh zunanjih in notranjih gumijastih, plastičnih in vinilnih površinah.

Varnostni napotki: 
Pred uporabo natančno preberite navodila. Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208  Vsebuje Dišava.Lahko povzroči alergijski odziv. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.


Povezani izdelki