Chemical Guys Wipe Out Cleanser Spray 473ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


13,95 € z DDV

SPI21416

Nov izdelek

Sredstvo za razmaščevanje in pripravo površine

Tag:

Več informacij

Chemical Guys Wipe Out je razmaščevalno sredstvo, katero odstranjuje stare nanose glaze-ov, sealantov, voskov, maščob in umazanije. Priporočljiv je za uporabo pred nanosom novega zaščitnega premaza ter za odstranjevanje ostankov polirnih past. Dodani lubrikanti preprečujejo nastanek novih prask tudi na najobčutljivejših površinah. Primeren je za čiščenje vseh barvanih površin, kovin, stekla, plastik, gume in vinila. Popolnoma enostaven za uporabo in prijetnega vonja.

Navodila za uporabo:
Plastenko pred uporabo dobro pretresite. Napršite Wipe Out na površino ter obrišite s kvalitetno in čisto mikro krpo. Krpo nato obrnite na čisto stran in obrišite vse ostanke sredstva.

Varnostni napotki:
Vsebuje: propan-2-ol. Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.