Labocosmetica Purifica 1L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


20,95 € z DDV

LAB23

Nov izdelek

Šampon za odstranjevanje depozitov iz zaščitenih površin

Tag:

Več informacij

Ostanki vodnega kamna, kateri se nabirajo na površini vašega jeklenega konjička, so ponavadi posledica nepravilnega sušenja vozil, poletnih neviht oz. kislega dežja. Vsi ti depoziti vplivajo in zmanjšujejo efekt odtekanja vode. Purifica odpravi težavo pri jedru, učinkovito in obenem nežno razgradi in odstranjuje vse kalcijeve depozite ter zaščitnemu premazu povrne prvotni sijaj in odtekanje vode. Purifica je popolna novost v svetu detailinga, gre za vzdrževalni šampon z kislinskim pH. Kljub temu ne poškoduje lastnosti zaščitnega premaza, odstranjuje le kontaminirano povrhnjico premaza medtem, ko jedro premaza ostane nedotaknjeno.

Navodila za uporabo:
Purifica se lahko uporablja v različnih mešalnih razmerjih. Pri cikličnem pranju jo lahko zredčite z vodo v razmerju 1:60, s tako mešanico vozilo operite vsako tretje pranje, da ohranite premaz hidrofoben. Za odstranjevanje trdovratnejših depozitov lahko uporabite mešalno razmerje 1:10. Pri odstranjevanju najtrdovratnejših madežev pa lahko uporabite tudi čistega, vendar z veliko previdnostjo. Šampona nikoli ne nanašajte na soncu ali na toplo površino. Operite vozilo od strehe navzdol in sperite z visokotlačnim čistilcem ali vrtno cevjo. Vozilo po pranju posušite z mikro krpo ter po potrebi zaščitite z detailerjem Labocosmetica Perfecta.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts, Betaine alkyl amido propil dimetil, Oleylamine, ethoxylated Nevarno: H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. Vsebuje quaternary compound, 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.

Povezani izdelki