CarPro Inside 1L

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 2 točk zvestobe. Vaša košarica skupaj 2 točke ki se lahko spremenijo v popust 0,40 €.


29,95 € z DDV

CQIC1000

Nov izdelek

Učinkovito čistilo za notranjost vozil

Category: Čiščenje.
Tag:

Več informacij

CarPro Inside je učinkovito čistilo za notrajne površine vozil, kot so vinil, plastike, usnje in ostale površine. S pomočjo visoko penečih površinsko aktivnih snovi in nežnih detergentov, Inside enostavno odstranjuje umazanijo, pot, olja in ostala onesnaženja. Sredstvo je odišavljeno zato po čiščenju v vozilu ostane prijeten vonj. Inside je dovolj močen, da odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo obenem pa dovolj nežen, da ne bo poškodoval niti najobčutljivejših materialov v vozilu. Inside lahko uporabljate tudi za čiščenje oblazinjenega pohištva, usnjenih oblačil, lesa in vinila. Površina po čiščenju dobi čist in tovarniški izgled.

*Pršilna glava ni vključena.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo dobro pretresite. Sredstvo lahko uporabljate čisto ali ga po potrebi redčite z vodo v razmerju 1:1 (za redno čiščenje). Napršite na umazano površino. Podrgnite s pomočjo ščetke ali mikro krpe in nato ostanek sredstva obrišite z vlažno mikro krpo. Po potrebi postopek ponovite. Ne pustiti na površini dalj kot 5 minut.

Varnostni napotki:
Pred uporabo preberite navodila za uporabo. Vsebuje: Metanol, Alkoholi, C10-16, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli, Tetranatrijev etilendiaminotetraacetat, (R)-p-menta-1,8-dien, D-Limonen Nevarno:H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H370 Škoduje organom. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati hlapov/razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P308 + P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Povezani izdelki