Sam's All Purpose Cleaner 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


9,95 € z DDV

641-123066

Nov izdelek

Večnamensko čistilno sredstvo

Več informacij

Koncentrirano večnamensko čistilo za čiščenje praktično vseh površin tako v notranjosti kot zunanjosti vozila. Je prijetno odišavljen z vonjem po lubenici. Širok razpon mešalnih razmerij omogoča uporabo na skoraj vseh površinah kot so motorni prostor, čiščenje plastik, vratnih tečajev, tkanin, kolotekov in še in še. Ker za seboj ne pušča nikakršnih sledi je prav mogoče, da bo Sam's All Purpose Cleaner postal vaše najljubše čistilo.

Mešalna razmerja:
10:1 za uporabo v notranjosti vozil
7:1 za čiščenje sedežev in ostalih oblazinjenih delov
5:1 za čiščenje kolotekov in platišč
1:1 za čiščenje bolj umazanih površin v motornem prostoru in vratnih tečajev

Varnostni napotki:
Pozor: H315
– Povzroča draženje kože. H319 – Povzroča hudo draženje oči. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P281 – Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332 + P313 – Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Povezani izdelki