Gtechniq G5 Water Repellent Coating for Glass and Perspex 100ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


14,95 € z DDV

G501

Nov izdelek

Zaščitni premaz za steklene površine

Tag:

Več informacij

Gtechniq G5 je zaščitni repelent za steklene in pleksi površine, kateri zagotavlja maksimalno odbijanje vode vendar pa je manj obstojen kot Gtechniq G1 ClearVision. Odtekanje vode s površine se začne pri hitrosti 50 kmh, na vertikalnih površinah pa voda odteče takoj ob stiku s površino. Vsa stekla, zaščitena z G5, bodo ostala čista dalj časa, vsa kontaminacija kot npr. insekti, ptičji iztrebki in led pa bodo odstranjeni bistveno hitreje. Obstojnost premaza je 3-6 mesecev.

Navodila za uporabo:
Po potrebi pred nanosom, steklo spolirajte  z Gtechniq G4 polituro za stekla in očistite z G6 Perfect Glass čistilom. Plastenko dobro pretresite in z krožnimi gibi nanesite tanek sloj sredstva. Nato ostanek obrišite z mikro krpo za stekla ali papirjem. Premaz je suh na otip po cca. 15 minutah (pri sobni temperaturi) in popolnoma strjen 24 ur po nanosu. Preprečite stik vode z zaščiteno površino vsaj 2 uri po nanosu. 1L premaza zadostuje za 85m2. Hranite pri sobni temperaturi.

Varnostni napotki:
Pozor: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Povezani izdelki