Angelwax H2GO 100ml

Z nakupom tega izdelka lahko dobite do 1 točko zvestobe. Vaša košarica skupaj 1 točka ki se lahko spremenijo v popust 0,20 €.


11,97 € z DDV

ANG50658

Nov izdelek

Repelent za steklene površine

Category: Nano premazi.
Tag:

Več informacij

Angelwax H2GO je repelent za steklene površine oblikovan za angleške vremenske pogoje, zato ustvarja boljšo hidrofobno zaščito kot marsikateri drug podoben izdelek. Voda z zaščitene površine odteče skoraj takoj zato postane vožna v ekstremnih dežnih pogojih veliko varnejša. Voda ne pride v stik s steklom, zato le spolzi po površini. Odtekanje se začne že pri hitrosti 30 KMH, kar H2GO uvršča med najboljše repelente, ki jih lahko kupite.

Navodila za uporabo:
Steklo pred nanosom repelenta dobro očistite z Angelwax Vision čistilom za stekla. H2GO nanesite na penast aplikator in z krožnimi gibi nanesite na steklo. Pustite delovati 10-15 minut. Ko se sredstvo začne na steklu sušiti, ga odstranite z čisto mikro krpo za stekla. Zaščitite lahko vse steklene površine na vozilu.

Varnostni napotki:
Vsebuje: propan-2-ol. Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P241 Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo, odporno proti eksplozijam. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.


Povezani izdelki