K2 Vizio Plus 200ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,87 € z DDV

Nov izdelek

Premaz za stekla

Tag:

Več informacij

Nevidni brisalec. Znatno izboljša vidljivost in omogoča enostavno odtekanje vode iz  vetrobranskega stekla. Omogoča tudi lažje  drsenje brisalcev po vetrobranskem steklu. Do 55 km/h uporaba brisalcev ni potrebna.

Navodila za uporabo:
Dobro očistimo površino. S čisto in suho krpo izdelek nanesemo na površino. Ko se posuši postopek ponovimo. Presežek enostavno odtrsnimo iz površine s suho in čisto krpo. Površino prebrišemo. Da bi zagotovili maksimalen učinek naseldnji dan postopek ponovimo.

Varnostni napotki:
Vsebuje: Propan-2-ol. Nevarno: H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P102 Hraniti izven dosega otrok. P301+P310  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.


Povezani izdelki