K2 Oskar 770ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


4,97 € z DDV

66K2K437

Nov izdelek

Univerzalno čistilo za armaturne plošče in plastiko

Tag:

Več informacij

Univerzalno čistilno sredstvo za učinkovito čiščenje celotne notranjosti vozila, kakor tudi zunanjih plastičnih delov. Očisti in razmasti vse dele vozila kot so plastika, skaj, mehanski deli, barvane in ostale površine. Popolnoma varen za uporabo. Deluje hitro in je zelo ekonomično sredstvo. Odličen za čiščenje pragov vozila.

Navodila za uporabo:
Sredstvo napršimo na površino, ki jo želimo očistiti. Pustimo nekaj časa učinkovati in nato obrišemo z mehko čisto krpo. V kolikor je potrebno si pri čiščenju lahko pomagamo z gobico.

Varnsotni napotki:
Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi, EDTA in njene soli, polikarboksilati; parfumi
 

 

Povezani izdelki