ValetPRO Advanced Poseidon Car Wash 500ml

Ni dodatnih točk zvestobe za ta izdelek


7,95 € z DDV

EC21-500ML

Obnovljeno

Šampon z dodano zaščito

Tag:

Več informacij

Advanced Poseidon Car Wash je šampon za ohranjanje zaščite in sijaj. Mešanica kationov in polimerov omogoča enostavno in učinkovito odstranjevanje umazanije. Ko vozilo sperete pa na njem ostane zaščitni sloj, ki zagotavlja visok sijaj in zaščito pred zunanjimi vplivi. Ta sloj tudi podaljšuje življensko dobo predhodno nanešenih voskov ali sealantov. Šampon je primeren za ročno pranje vozil in je enostaven za izpiranje. Je koncentriran in ga je pred uporabo potrebno zredčiti z vodo.

Navodila za uporabo: Zmešajte 10 do 30ml šampona z 5L vode. Vozilo začnete prati od strehe navzdol. Pazite, da se vam šampon med pranjem ne zasuši na površini. Nikoli ga ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi in razgreti površini. Vozilo po šamponiranju sperite z vodo in obrišite z namensko mikro krpo.

Varnostni napotki:
Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. EUH208 Vsebuje metilklorosotiazolinon Lahko povzroči alergijski odziv. P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščito za oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 – Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, < 5% amfoterne površinsko aktivne snovi, < 5% parfum